Jesu ni Balogun oko

Jesu ni Balogun oko
E mase je ka foya
Olutoko wa ni Jesu Y’o mu oko wa gunle

Refrain:

E ma se beru
E kun fun ayo
Nitori Jesu l’oga oko
Bo ti wu k’iji na le to
Y’o mu oko wa gunle

Eyin ero t’o wa l’oko
E kepe Jesu nikan
K’e si gbeke yin le Jesu
Y’o mu oko wagunle

Olugbala ‘wa toro Re
Mu igb’omi pa roro
Iwo t’o rin lori omi
T’o sun, beni ko si nkan

Kil’ ohun to nba yin leru
Eyin omo ‘gun Kristi
Bi Jesu ba wo ‘ nu oko
Awa y’o fi ‘gbi rerin

‘Gbati ‘gbi aye yi ba nja
Lor’ okun ati n’ile
Abo kan mbe ti o daju
Lodo Olugbala wa

Lowo kiniun at’ ekun
Lowo eranko ibi
Jesu y’o dabobo Tire
Jesu y’o pa Tire mo

Metalokan Alagbara
Dabobo awa omo Re
Lowo a’tegun ati ‘ji
Je k’awa k’ alleluyah

Ogo ni fun Baba loke
Ogo ni fun Omo Re
Ogo ni fun Emi Mimo
Metalokan l’ope ye.

Jesus is is the Captain of the ship
Fear not, ‘am always with you
Jesus is the Pilot of the ship,
Fear not, I’m always with you.

Refrain:

Fear not my brethren
All rejoice always
Jesus is the Captain of the ship
How great turbulent can the storm be
He’ll make our ship land safely.

All ye people inside the ship,
Beckon on Jesus only,
Trust thou only in Jesus Christ,
He’ll make our ship land safely.

Jesus Saviour with Thy great words,
Commands the storm to be still,
Jesus Christ who walked on the storm,
He sleeps and there is no foe.

What are your great anxieties,
All you thou Jesus’ army
If Jesus Christ is in the ship
We shall all laugh at the storm.

When the storm of life rages high,
Over the land and the sea,
There’s a great safe home with Him above,
With my Jesus the Saviour.

From the mouth of lion and the wolf,
From the dangerous animals,
Jesus will save all His children
And keep them all safely home.

God, Three in One and the Saviour,
Preserve us all Thy children
From the storm of life and temptations,
Halleluyah’ll be our praises.

[rainmaker_form id=”28″]

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.